Vind dubbele interne nummers in Aldfaer


inleiding

In deze help kunt u lezen hoe u in een stamboom of database dubbele interne nummers kunt vinden.
Daarvoor dient u in Aldfaer het sjabloon Personenlijst naar Excel uit te voeren, dit sjabloon maakt een zogenaamd csv-bestand aan dat weer door CSVed moet worden geopend om die dubbele nummers te vinden.
De volgende stappen:

menu

csv-bestand en intern nummer

Een csv-bestand is (citaat uit Wikipedia NL):
"Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels comma-separated values, is een specificatie voor tabelbestanden. De term moet niet te letterlijk genomen worden, want varianten, zoals met een puntkomma als scheidingsteken, worden ook zo genoemd.
Het CSV-formaat is een eenvoudig en oud databaseformaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuweregelteken."

In de help van Aldfaer kan ik geen informatie vinden over het zogenoemde intern nummer, niet in de inhoudsopgave, index of zoeken.
In het kort mijn definite van intern nummer: het is een uniek nummer dat door Aldfaer aan elk record wordt toegekend. De gebruiker kan het nummer niet wijzigen.
Als een stamboom of database wordt geëxporteerd naar een GEDCOM-bestand en als nieuwe stamboom weer wordt geïmporteerd, kent Aldfaer opnieuw een intern nummer toe aan elk record. Het is daarom niet wenselijk om met het intern nummer te werken.
CSVed is een Windows programma om met csv-bestanden te werken: sorteren, kolommen verwisselen, andere separator toepassen, records toevoegen, verwijderen of wijzigen en veel meer.
Wanneer er in een bestand twee dezelfde interne nummers bestaan, is het lastig werken met Aldfaer en bovendien is het bijna onmogelijk de indentieke nummers te vinden.
Het sjabloon Personenlijst naar Excel produceert een csv-bestand met een aantal kolommen naar keuze. Wanneer dit bestand in CSVed wordt ingelezen is het mogelijk om de indentieke interne nummers te localiseren. Hoe dat moet is in het vervolg van deze help te lezen.

CSVed installeren en instellen

001 figuur 001 Download het programma van CSVed site
Installeer het zoals u dat gewend bent te doen met Windows programma's.
Als u CSVed voor de eerste keer opent, ga dan naar Tools en kijk of Get Sep Automatically aangevinkt is.
001 figuur 002
Ga vervolgens via Tools naar Options en vink de zaken aan zoals figuur 002 aangeeft.
001 figuur 003
Ga nu naar de eerste TAB Start and Item Edit van het programma en vink Use Start Row as Column Captions
CSVed is nu klaar om bestanden te openen.

maak bestand met sjabloon 'Personenlijst naar Excel'

004 figuur 004
Het bestand dat deze sjabloon maakt is een csv-bestand dat door oa Excel en CSVed kan worden ingelezen.

Ga in Aldfaer via Tonen - Rapporten etc en Selecteer het sjabloon zoals u dat in figuur 004 ziet.
005a005 figuur 005 en 005a
Zet op Volledig bestand en kies een minimaal aantal kolommen, in ieder geval intern nummer
006 figuur 006
Als het rapport klaar is verschijnt het verslag met de bestandsnaam, selecteer en kopieer de bestandsnaam zoals hiernaast te zien is.

bewerk excel bestand in CSVed

007 figuur 007
Ga in CSVed via menu File - Open ... en kopieer de link naar het bestand in de openbestandvenster zie figuur 007 en druk op de knop Openen.

001001 figuur 008 en 009
Verwijder de laatste drie kolommen, zie figuur 009
001 figuur 010
Ga nu naar de TAB Filter and Dups en stel de zaken in zoals aangegeven.
Druk nu de knop Remove Duplicates. Als er identieke interne nummers zullen ze verschijnen in de interne editor van CSVed, zie figuur 011.
001Met deze lijst kunt u verder uw stamboom of database opschonen.

© Sam Francke 2020 contact