Aldfaer bestanden beheren


Aldfaer, een gratis Nederlandse genealogie programma, te downloaden vanaf de downloadpage van Aldfaer, de laatste versie is 10.1

Deze help laat zien hoe u uw kostbare bestanden die uw genealogie bevatten, kunt bewaren of anders gezegd, hoe saved u uw bestanden om ze later, wanneer het nodig is, weer te gebruiken.
Zoals elk Windows programma heeft Aldfaer de mogelijkheden om uw bestanden te bewaren en weer te openen en te sluiten als dat nodig is.

Dit verhaal zegt niets over hoe u uw stamboom in Aldfaer zou moeten organiseren, twee of drie verschillende bestanden of alles in één grote database (wat wel mijn voorkeur heeft!) in welke mappen / folders u eea zou moeten opslaan, uit de images blijkt mijn voorkeur, maar die hoeft u niet over te nemen, behalve wat u hier onder na Let op! leest.
Hoe u het verder doet en inricht, is uw verantwoordelijkheid.

Let op!
Als u Windows 8 of 10 gebruikt, Aldfaer niet in C:\Program Files installeren, maar elders bijv c:\aldfaer, d:\Aldfaer10\.
Zelfs d:\Program Files\aldfaer\ is niet toegestaan, u krijgt Aldfaer niet aan de praat. Ook e:\Program Files\aldfaer\ gaat niet.

Verder is het van belang dat u uw stamboom, database of materialenmap niet in c:\users\naam\etc opslaat, maar bijv in C:\Aldfaer\Stamboom\ of D:\Aldfaer10\Stamboom\
Schijf C is in principe voor het OS (Operation System) in dit geval Windows 8 of 10 en zeker niet om data/gegevens in op te slaan.

Als u niet beschikt over een D schijf, maar alleen op C:\ kunt installeren, zit er niets anders op dan de door Aldfaer voorstelde installatie te volgen.

De schermafdrukken zijn van Aldfaer versie 8.0 en gemaakt met MWSnap.

menu

algemeen - wat is een bestand

Een bestand is een verzameling gegevens die een gebruiker kan ophalen, wijzigen, verwijderen, opslaan of verzenden naar een uitvoerapparaat, zoals een printer of een e-mailprogramma en daarvoor gebruikt hij een computerprogramma of alleen programma.

Programma's die bestanden gebruiken, hebben meestal hun eigen bestandstype, dwz deze bestanden kunnen alleen door het desbetreffende programma worden gelezen of begrepen. Als gebruiker kunt u dat zien aan de extensie die het bestand heeft. Zo heeft Word de extensie .doc of .docx en Excel: .xls

Aldfaer gebruikt voor zijn database de extensie .aldf of voor eerdere versies .ald
Een bestand met een dergelijke extensie is hét bestand van/voor Aldfaer, hier staat nl alles in wat van belang is voor u en het programma Aldfaer.

Hoe u daarmee dient om te gaan, kunt u verderop lezen.

[naar menu]

extensie zichtbaar maken

In het vervolg wordt over bestands-extensies gesproken, dat is het laatste deel van een bestandsnaam achter de punt: klaarover.txt in dit geval dus txt
Standaard wordt Windows opgeleverd zonder dat de meeste extensies zichtbaar zijn. Verderop leest u meer over het nut van de bestands-extensie, nu een uitleg hoe u ze zichtbaar kunt maken in de verkenner van Windows 8 en 10.

In Windows 8 of 8.1 en 10:
Open de verkenner, maakt niet uit waar, en klik op beeld, zie plaatje hieronder.

1
2

In Mapopties kiest u de tab Weergave en daarna ontvinkt u de optie binnen het rode kader, klik de OK knop en klaar is Kees, zie de figuren 1-c en 1-d.

[naar menu]

1 1a

figuur 1 en 1a laten het menu Bestand zien, hieruit kunt u kiezen als het over uw bestanden gaat die uw stamboom bevatten. Alle items, behalve die over GEDCOM, worden behandeld.

Het verschil tussen Sluiten en Afsluiten is, dat bij Sluiten het bestand wat op dat moment open is, wordt gesloten en Aldfaer open blijft. Bij Afsluiten wordt het bestand gesloten (als er één open is natuurlijk), evenals Aldfaer.

Wanneer een menu-item lichtgrijs is, zoals Opslaan, dan is dat menu-item niet actief en kan niet gebruikt worden. Menu-item Opslaan, zal pas actief worden wanneer er wijzigingen in de stamboom zijn aangebracht.

In figuur 1a ziet u, wanneer er Geen stamboom open is, er zijn veel meer menu-items niet actief. Alleen de items die te maken hebben een nieuw of te openen bestand of importeren, en Afsluiten uiteraard.

De Aldfaer helpfile geeft hier duidelijke informatie over:
1) Help -> Inhoud -> Aldfaer leren kennen -> Opslag van gegevens en
2) Help -> Inhoud -> Alle functies op een rij -> Het menu Bestand

Bovendien vraagt het werken met Aldfaer een zekere basiskennis van Windows en daar ga ik vanuit in deze help.

[naar menu]

Aldfaer bestand openen

2

figuur 2 en 3 Als u in figuur 2 Open... kiest, verschijnt figuur 3.
Kies het uitklapmenu blauw omkaderd in figuur 3, en zie het resultaat in figuur 3a, kies voor Details.

In het rode vak staan de diverse bestandstypen die met Aldfaer kunnen worden geopend. Afhankelijk van wat u kiest in het rode vak, verschijnt er een bestand of bestanden met de gewenste extensie, zie groene kader.

Voor het openen van een stamboom, database of hoe u het ook maar wilt noemen, gebruik altijd Open... en zet de bestandstypen op .aldf en .ald en kies een bestand zie rode kader (fig. 3).

3 3a

Als er drie puntjes achter een menu-item staan zoals oa bij Nieuw..., Open... (fig. 2) komt er ALTIJD een vervolg-window waar u verder gaat. Ontbreken de puntjes dan wordt het commando direct uitgevoerd zonder tussenkomst van een vervolg-window. Zo zijn de afspraken. (Soms worden de puntjes vergeten om op een vervolg-window te attenderen.)

Een bestand is een complete, benoemde verzameling gegevens, zoals een programma (Aldfaer), een verzameling gegevens die door een programma wordt gebruikt of een document dat de gebruiker heeft gemaakt. Een bestand is de basiseenheid voor opslag op basis waarvan een computer verschillende gegevenssets van elkaar kan onderscheiden.
Een bestand is een verzameling gegevens die een gebruiker kan ophalen, wijzigen, verwijderen, opslaan of verzenden naar een uitvoerapparaat, zoals een printer of een e-mailprogramma.

Een extensie is het achtervoegsel van een bestandsnaam en staat achter de laatste punt in de bestandsnaam, familie_bestand.aldf, backup001.zip. Meestal is een extensie drie letters lang, en aan de extensie is te zien wat voor soort bestand het is, bij welk programma het hoort. Bv een .doc bestand hoort bij Microsoft Word een .zip bestand is een gecomprimeerd bestand dat met WinZip.exe is te bewerken.

[naar menu]

Aldfaer bestand openen vervolg

4

figuur 4 nu zijn alle keuzes gemaakt, het bestandstype (blauwe kader), het bestand (bovenste rode kader) nu kunt u de Openen knop drukken om het bestand in Aldfaer te openen.

Als dus een bestand is geopend in Aldfaer kunt u de gegevens veranderen, personen toevoegen en eventueel verwijderen en andere mutaties aanbrengen.

Open een stamboom-bestand nooit vanuit de verkenner door er op te dubbel-klikken, maar gebruik de methode zoals hierboven is omschreven.

[naar menu]

Aldfaer bestand opslaan

5 6

figuur 5 laat weer het menu Bestand zien. Wanneer u nu aanvullingen cq wijzigingen aan de database hebt gedaan, zal het floppy icoontje oplichten, zie rode kader en het floppy icoontje op de knoppenbalk (fig. 6) zal ook van grijs naar bruin verkleuren. Dat betekent dat de wijzigingen kunnen worden bewaard door op deze knop te drukken of dit menu-item te kiezen.

Sla uw werk regelmatig op als u bezig bent en bijvoorkeur niet aan het eind van een bewerkingssessie.

[naar menu]

Aldfaer bestand opslaan als

7 8

figuur 7 en 8 In figuur 7 weer het menu Bestand, nu is 'Opslaan als...' geselecteerd. Dwz dat we onze stamboom cq database een andere naam kunnen geven.
In figuur 8 doet Aldfaer een voorstel, zie blauwe kader, dit is de naam van het bestand wat u nu gebruikt en is niet te gebruiken, want u krijgt een foutmelding. U zult de naam moeten aanpassen. Als u denkt dat het OK is druk dan de OK knop.

Het bestand waar u aan werkt, wordt niet bewaard/gesaved, dat moet u eerst zelf doen voordat u aan Opslaan als... begint. Een vraag van Aldfaer of u uw eventuele wijzigingen zou willen opslaan, lijkt me op zijn plaats.

Het actieve bestand wordt het bestand met de nieuwe naam dat u net hebt opgegeven.

Betreft figuur 8, dit is een Aldfaer window.

De volgende tekens/letters zijn niet toegestaan in een bestandsnaam: \/?:*"><|
Aldfaer controleert op deze verkeerde tekens en geeft een foutmelding maar waarin niet expliciet wordt verwezen naar een foute karakter in de bestandsnaam.
8c

Wanneer u een nieuw pad in de bestandsnaam toevoegt tijdens de Opslaan als... procedure, wordt dit pad door Aldfaer automatsch aan gemaakt.

oude naam: c:\aldfaer\stamboom\mijnfamilie.aldf
nieuwe naam: c:\aldfaer\stamboom\denieuwetak\mijnfamilie_nt.aldf

de folder denieuwetak wordt dan aangemaakt met daarin het bestand mijnfamilie_nt.aldf

[naar menu]

Aldfaer bestand simpel openen

9

figuur 9 Als u van stamboom wilt wisselen drukt u op het zwarte driehoekje naast de open-button, zie rode kader. Dan krijgt u de stambomen te zien die u ooit eens hebt gebruikt en kunt u een keuze maken. Bovendien kunt u zien welk bestand geopend is, deze is nl lichtgrijs gekleurd en is ook niet aanklikbaar.

[naar menu]

map veiligheidskopie instellen

11 10

figuur 11 en 10 Alvorens de veiligheidskopie te behandelen, eerst via menu Extra -> Instellingen... naar bovenstaand plaatje, fig. 11. In het blauwe vak stelt u de map in waar de veiligheidskopieën worden weggeschreven. Kies bij voorkeur een andere hardeschijf dan waar uw Aldfaer map op staat, of bijv een stick van voldoende capaciteit.

Sla in ieder geval uw VK's niet op onder c:\users\naam\etc, want daar horen ze niet thuis.

In figuur 10 zijn nog meer zaken in te stellen. Al of niet automatisch na het afsluiten van Aldfaer en wanneer er wijzigingen zijn.

Een veiligheidskopie is een backup van uw stamboom (extensie is .alx) die zoals u ziet op een bepaalde plaats in uw systeem wordt opgeslagen. In gevallen van nood, bv wanneer uw normale bestand met de .ald of .aldf extensie niet meer wil openen of wat dan ook, gebruikt u de veiligheidskopie.

fig 10 oranje kader: Het voorgestelde aantal van zeven (7) is beslist te weinig, verhoog het tenminste naar 25 (vijf-en-twintig) stuks.
Motivatie: U wilt altijd de situatie van minstens één week terug kunnen terughalen, omdat u dan pas een fout ontdekt. Stel dat u in een drukke periode 3x per dag aan Aldfaer werkt, dan moet u 8 dagen x 3 sessies/dag = 24 VK's maken, plus een (1) reserve = 25!

Stel dat u het aantal op zeven (7) VK's had laten staan dan had u binnen een paar dagen moeten merken dat er iets fout zat, want elke keer dat u Aldfaer afsluit wordt er een VK weggeschreven over de oudste VK heen, dus kan het zijn dat u op één dag niet meer terug kan naar een versie zonder fouten.

Een andere veilige methode: het op gezette tijden maken van een handmatige VK met de datum als onderdeel van de bestandsnaam. Zie het volgende kopje hoe dat in z'n werk gaat. Enige discipline is wel vereist.

11a 11b

in deze map mee te nemen in uw veiligheidskopie.

Opmerking: alleen de bestanden die aan een persoon zijn gekoppeld, worden in de veiligheidskopie meegenomen. Voor de andere bestanden zult u een andere oplossing moeten zoeken als u die wilt backuppen.

[naar menu]

handmatig een veiligheidskopie maken

12 13

Opmerking: voordat u een veiligheidskopie maakt, eerst uw stamboom opslaan, zie figuur 5.

figuur 12 en 13 Hier ziet u hoe u handmatig een veiligheidskopie maakt, dat gaat via menu Bestand -> Veiligheidskopie maken...
In het bovenste blauwe vak (fig. 13) ziet u de map waarin de veiligheidskopie komt, deze stelden we eerder in, zie fig. 11. In het rode vak kunt u de bestandsnaam opgeven, ik geef hem altijd de huidige datum mee tussen rechte haken []. In het onderste blauwe vak ziet u het bestandstype met de bijbehorende extensie
.alx. In het groene vak van fig. 13 ziet u eerdere veiligheidskopieën, handmatige en automatische.

Gebruik een veiligheidskopie nooit om aan uw stamboom te werken, daar zijn de 'gewone' bestanden voor met de extensie .ald of .aldf. Een veiligheidskopie is er alleen voor om in noodgevallen te gebruiken.

Opmerking: alleen de bestanden die aan een persoon zijn gekoppeld, worden in de veiligheidskopie met materiaal meegenomen. Voor de andere bestanden zult u een andere oplossing moeten zoeken als u die wilt backuppen.
Kijk bv eens bij: backup Aldfaer met extern programma

[naar menu]

een veiligheidskopie openen

Voordat u aan dit onderwerp begint, een paar opmerkingen vooraf.
U heeft ergens bij de Extra - Instellingen de map opgegeven waar u uw VK's wilt opslaan en waar ze worden opgeslagen.
Verwacht nu niet dat u in deze taak, het openen van een VK, ook in deze map terecht komt, niets is minder waar, u komt uit in de map waar u uw laatste actie (opslaan of bewaren) heeft uitgevoerd. Zie figuur 16
Er is nl geen koppeling met het VK pad, eerder ingesteld. Daarom verdient mi het openen van een VK een apart menu item nl: Open Veiligheidskopie ...

verschil tussen een VK en een GEDCOM-bestand
Een Veiligheidskopie afgekort als VK is niet hetzelfde als een GEDCOM-bestand.
Een VK maakt een (gecomprimeerde) kopie van het stamboombestand (extensie .aldf) en een GEDCOM (extensie .ged) leest ieder record in en voegt daar alle gewenste onderdelen bij zoals bronnen, opmerkingen etc en zet dat in een GEDCOM-bestand dat door Aldfaer maar ook door andere genealogie-programma's kan worden ingelezen. Een GEDCOM bestand kan door een text editor zoals Notepad++ worden gelezen.
Een GEDCOM is bedoeld als een uitwisselingsprogramma tussen de diverse genealogie-programma's.
Meer informatie op Wikipedia over GEDCOM

15

figuur 15, 16 en 16a Een veiligheidskopie openen gaat via menu Bestand -> Open...
U moet wel in bestandstypen kiezen voor: Veiligheidskopie(*.alx), zie fig. 16 rode vak. Als u de juiste VK hebt gevonden en geselecteerd dan de Openen knop drukken, zie verder figuur 17.

Een menu item dat Veilgheidskopie openen ... heet en met de juiste extensie komt (.alx), zou het eenvoudiger maken. Dit geldt ook voor het openen van een databasebestand, altijd openen met de juiste extensie (.aldf). Deze manier van werken, het (steeds) moeten wisselen van extensie, is nodeloos ingewikkeld, zeker voor onervaren Windows-gebruikers.

16 16a

[naar menu]

een veiligheidskopie openen vervolg

17

figuur 17 Aldfaer vraagt nu waar u uw stamboom geplaatst wilt hebben, het voorstel is de standaard map waar de stamboombestanden zijn opgeslagen. Lijkt me goed als u de standaard instellingen volgt.
Zo niet, kies dan de map waar u altijd uw stambomen opslaat. Als u het niet uit het hoofd weet, gebruik dan het gele mapje in het blauwe kader. Geef uw stamboombestand de juiste naam, dat kan dezelfde zijn als van de kapotte was of kies een andere. Zie figuur 17a
Als u altijd al de materialen in de VK hebt meegenomen, moet u Materiaal aanvinken en de juiste map meegeven.

17a

Als dit allemaal is gedaan, heeft u weer een goede en gezonde stamboom waar u aan verder kunt werken, want een veiligheidskopie gebruik u alleen maar in noodgevallen, zoals eerder is opgemerkt.

Open een veiligheidskopie nooit vanuit de verkenner door er op te dubbel-klikken, als Aldfaer toch opent is dat zéér waarschijnlijk met de laatst geopende stamboom.

Let op wanneer u een stamboombestand wilt openen via menu - Bestand -> Open ... dat u niet automatisch in de map waar de stambomen staan komt!!

[naar menu]

zoeken naar Aldfaer bestanden

18 19

figuur 18 en 19 Als we niet meer weten waar de bestanden zijn gebleven of dat er nog wel bestanden zijn, is de zgn Stamboomzoeker een uitkomst. Via menu Bestand -> Zoek Aldfaer-bestanden... komt u in figuur 19 terecht. Hier kunt u instellen wat en waar u wilt zoeken, een resultaat ziet u in figuur 20.

[naar menu]

zoeken naar Aldfaer bestanden vervolg

20

figuur 20 Hier kunt u een 'verloren' bestand weer openen, is het een veiligheidskopie dan verschijnt het window van figuur 17.

U kunt uw zoekresultaat opslaan, als een tekstbestand, met de knop Bewaar resultaat. Er bestaat echter geen mogelijkheid dit bestand te openen voor hergebruik, op een later tijdstip, dat betekent dat u weer opnieuw moet zoeken.

[naar menu]

een backup maken noodzakelijk?!

Als u een veiligheidskopie met materiaal maakt (zie figuur 10 en 11 voor de instellingen), heeft u al 90% - 95% van uw gegevens veilig gesteld. Uw rapporten zitten hier niet bij en eventuele wijzigen cq aanpassingen die u in de rapport-broncode hebt gemaakt ook niet.
Wilt u geen rapporten bewaren en heeft u geen zaken aangepast in de rapport-broncode dan bent u voor 100% save.

Tot slot, een veiligheidskopie wordt gemaakt van de op dat moment actieve stamboom.

Wilt u alles in een keer compleet bewaren in een backup-bestand, dan zult u een backup programma moeten aanschaffen, hetzij een freeware-programma of zo'n programma kopen. Zie mijn helpbestand voor een extern backup-programma.

De bestanden uit de map materiaal worden in een veiligheidskopie meegenomen als ze gekoppeld zijn aan een persoon uit uw stamboom. Voor de andere niet gekoppelde bestanden in de map materiaal zult u een andere oplossing moeten zoeken als u die wilt backuppen.

Wanneer u een VK maakt inclusief de bestanden is het pad van de documenten niet compleet.
In mijn geval is het hoofdpad: d:\aldfaer80\materiaal en daaronder staan de mappen a t/m z, Aldfaer slaat alleen a t/m z op en niet het complete hoofdpad, (dit zou het moeten zijn: \aldfaer80\stamboom\a\antheuhis_1900_jan_foto.jpg, maar het is \a\antheuhis_1900_jan_foto.jpg ) met als gevolg dat u altijd via Aldfaer uw VK moet terugzetten.
In mijn programma AldMat zit een backup gedeelte die wel de bestanden met het complete pad opslaat, zodat u ook buiten Aldfaer om de zaak kunt restaureren en uw materiaal met andere kunt delen of uw materiaal op een andere schijf kunt plaatsen.

[naar menu]

bestand (ont)koppelen aan een persoon

23

In Aldfaer is het mogelijk één of meer bestanden aan een persoon te koppelen. Een bestand is bijv. een foto of een gescand document, het kan ook een tekst-document zijn.

Het is verstandig om de documenten die u wilt koppelen in een daarvoor aangemaakte map/folder zet. Deze map wordt in Aldfaer de materiaal map genoemd. In fig. 11a en b kunt u zien hoe uw deze map instelt en waarom. Sla daar uw documenten in op.

Ga als volgt te werk:
1) kies de persoon waaraan u een document wilt koppelen;
2) maak de persoon-tab actief, zie fig. 23 oranje kadertje, helemaal links boven;
3) klik ergens met de rechter muisknop binnen het groene kader;
4) een popup-menu verschijnt, rode kader en kies menu Bestand koppelen... blauwe rechthoek;

24

Het open-bestand-window verschijnt waarvan in figuur 24 het onderste gedeelte zichtbaar is. Binnen het rode kader ziet u de bestandstypen waaruit gekozen kan worden, voorwaar geen kleine selectie.
Maak uw keuze.

U kunt meerdere documenten per keer aan een persoon koppelen, door er meerdere te selecteren, zoals dat in Windows kan, met de shift- of control-toets ingedrukt. Het is nog niet mogelijk meer dan een document per persoon te ontkoppelen.

De bestanden uit de map materiaal worden in een veiligheidskopie meegenomen als ze gekoppeld zijn aan een persoon uit uw stamboom. Voor de andere niet gekoppelde bestanden in de map materiaal zult u een andere oplossing moeten zoeken als u die wilt backuppen.

25

In figuur 25 ziet u het resultaat van de koppeling. Door te dubbel klikken op het plaatje wordt het op ware grootte geopend in een nieuw venster. Verder is het mogelijk het document aan een gebeurtenis te koppelen, zie het uitklapmenu, rode kader.

26

In figuur 26 ziet u hoe u een bestand kunt ontkoppelen. Klik met de rechter muisknop ergens binnen de figuur, groene kader, dan verschijnt het popup-menu, blauw kader en kies voor het menu-item Bestand ontkoppelen... en klaar is kees.

Binnen het paarse kader ziet u een aantal knopjes ed om, als u meer dan één foto hebt gekoppeld, de verschillende documenten te kunnen bekijken. De bovenste rij knoppen zijn navigatie-knoppen, de betekenis van links naar rechts:

Het vinkje geeft aan dat u het bestand gepubliceerd wilt hebben, u moet ook in
menu: Extra - Instellingen... Rapporten - Tekst -> Materiaal aanvinken

[naar menu]

upgraden naar versie 10.1

Als u van een oudere versie (bv 3.3.2) naar versie 10.1 gaat zijn diverse stappen nodig om daar te komen.
Eerst moeten diverse tussenliggende versies van Aldfaer worden gedownload van de homepage en worden gedraaid zoals hieronder wordt aangegeven. De oude versies van Aldfaer staan hier.
Wilt u bijvoorbeeld van versie xx.y naar versie 10.1, zonder gebruik te maken van GEDCOM, dan zijn de volgende tussenstappen nodig:
De stap van 7.2 naar 8.1 kan worden overgeslagen, omdat versie 10.1 de bestanden van versie 7.2 kan inlezen.

Nu bent u op het punt gekomen dat u verder kunt werken met uw database.

Een veel eenvoudiger methode is om een GEDCOM bestand te maken van uw oude database. Zet bij de instellingen alle opties aan. Dit GEDCOM bestand kunt u dan in uw nieuwe versie van Aldfaer importeren. Wel bent u dan uw groepen, kleuren ingesteld in Diversen en andere zaken die in het .aldf bestand zijn opgeslagen, kwijt.

Bestand opschonen is voor bovenstaande acties van wezenlijk belang wat houdt het in, uit de Aldfaer helpfile

Bestand opschonen.
De stamboomgegevens worden weliswaar in één bestand bewaard, maar in feite bestaat dit bestand uit een hoeveelheid kleine bestandjes. Bij openen van een stamboom splitst Aldfaer het hoofdbestand weer in een aantal kleine delen en slaat deze op in een tijdelijke map. Alle wijzigingen die u vervolgens aan uw stamboom pleegt worden eerst in die kleine bestandjes bijgehouden, net als de samenhang tussen die gegevens om ze weer snel terug te kunnen vinden. Zodra u Aldfaer sluit (of uw stamboom bewaart), worden alle bestandjes in de tijdelijke (verborgen) map weer in het hoofdbestand opgenomen en de tijdelijke map weer verwijderd.

Functie kiezen via het menu.
Kies vanaf de menubalk voor Stamboom - Bestand opschonen of gebruik de toetscombinatie Shift+Ctrl+S. Het opschonen van het bestand wordt direct gestart. De voortgang daarvan wordt op het scherm getoond. Tijdens het opschonen zal Aldfaer alle bestanden opnieuw indexeren en ook alle ongebruikte teksten en data-records opruimen. Het opruimen gebeurt per gegevensonderdeel, en alleen als het gegevensonderdeel minstens 10% ongebruikte gegevens bevat.

[naar menu]

© Sam Francke 2022 contact met maker